picture

PAP - Psykologisk Akupraktik ® och Energipsykologi

PAP är en enkelt effektiv och transformerande metod inom energipsykologin (Energy Psychology).

Lär dig PAP!

Grundutbildning

PAP är en förkortning för "Psykologisk Akupraktik
• PAP är ett enkelt och effektiv redskap för förändring.
• PAP hjälper dig att prioritera i livet - att hitta det du vill sluta med och se vad du vill ha i stället.
• PAP löser upp knutar av fysisk stress i dåtid, släpper psykiskt jobbiga känslor i nutid och lyfter bort mentala hinder för framtiden.

• Använd PAP som egenvård - för din egen skull.
• Du kan använda PAP med barnen i familjen.
• Lär dig hur PAP och energipsykologi kan hjälpa dina klienter till ett gladare och mer harmoniskt liv med mindre stress, oro och nedstämdhet.
• Väv in PAP och energipsykologi i din samtalsterapi eller annan behandling av patienter med känslomässiga trauma.
• Alla kan lära sig att använda PAP på sitt sätt.

Nu kan du gå en Grundutbildning i PAP!
Nästa gång den 14 - 18 november 2012 i Stockholm.

Psykologisk Akupraktik ®

PAP

Psykiska känslor och akupunkturpunkter har en sak gemensamt - dom påverkar båda nervsystemet.
När vi blir ledsna, rädda, arga, får ont i magen eller spänner oss i nacken och käkarna påverkas nervsystemet kraftigt.
Man har sedan länge vetat att akupunkturmeridianer (kroppens energi-system) också påverkar funktionen i nervsystemet.
När man snabbt knackar på väl valda akupunkturpunkter på kroppen släpper spänningen i nerverna och laddningen avtar kring det problem som man tänker på just då.

En av grenarna inom energipsykologi heter Psykologisk Akupraktik ® (PAP). En metod som går mer på djupet inom akupunktursystemet än andra metoder inom energipsykologi.
Vi använder oss också av olika neuromuskulära tester från mental kinesiologi.

"Akupraktik" är huvudämnet i yrkesutbildningen till licensierad Akupraktor ® (Kinesiologisk akupunktur och akupressur).

PAP ingår i yrkesutbildningen till licensierad Psykopraktor ® (kroppslig psykoterapi, neuroenergetisk psykologi, craniosacral terapi, mental kinesiologi, energipsykologi).

Vad är energipsykologi?

energipsykologi

Energipsykologi (Energy Psychology) är ett samlingsnamn för flera olika behandlingstekniker.
Ett annat mera beskrivande namn skulle kunna vara "psykologisk akupressur".
Energipsykologin började utvecklas under 1970-talet av psykiater och kinesiolog John Diamond i “Behavioral Kinesiology BK” och "The Diamond Method" och under 1980-talet av psykolog Roger Callahan i "Thought Field Therapy TFT".
De hade båda gått kurser och utbildning i Applied Kinesiology AK där kiropraktor George Goodheart Jr under 1960-talet utarbetat en stor mängd tekniker för att påverka olika delar av nervsystemet (strukturellt, biokemiskt och emotionellt).
Energipsykologin utvecklades sedan vidare genom den mest populära och spridda metoden idag, EFT (Emotional Freedom Techniques) av Gary Craig.
Många grenar och flera skilda metoder inom energipsykologi har växt fram genom åren.